29 Tháng Mười Một 2020
Thông tin liên hệ

Uỷ ban nhân dân Phường Hiệp Phú Quận 9

Địa chỉ trụ sở: 23 Trương Văn Thanh, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0238.966.623

E-mail: hiepphu.q9@tphcm.gov.vn

Bản đồ