15 Tháng Mười Hai 2019
Thông tin người phát ngôn

Họtên

Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú

Số điện thoại

0903.683.649

Địa chỉ E-mail

ncthanh.hp.p9@tphcm.gov.vn