29 Tháng Mười Một 2020
Thông tin người phát ngôn

Họtên

Nguyễn Lê Hiệp

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú

Số điện thoại

0909897112

Địa chỉ E-mail

nlhiep.q9@tphcm.gov.vn