29 Tháng Mười Một 2020
Thông tin liên hệ của Ban Điều hành khu phố
# Khu phố Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Khu phố 1 Đặng Văn Bi Trưởng ban 0907.300.618
2 Khu phố 2 Nguyễn Văn Hào Trưởng ban 0909.323.787
3 Khu phố 3 Hoàng Thị Kim Cương Trưởng ban 0967.483.942
4 Khu phố 4 Vũ Thị Đào Trưởng ban 0942.115.835
5 Khu phố 5 Châu Thị Tơ Trưởng ban 0903.777.672
6 Khu phố 6 Lê Văn Ngay Trưởng ban 0938.485.359