17 Tháng Giêng 2021
Thông tin liên hệ của Ban Bảo vệ dân phố
# Họ và tên Chức vụ E-mail Điện thoại
1 Nguyễn Hồng Nhựt
Trưởng ban Bảo vệ dân phố   0908.251.176
2 Nguyễn Đức Hoàng Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố   0937.326.739