15 Tháng Mười Hai 2019
Thông tin liên hệ của Công an Phường
# Họ và tên Chức vụ E-mail Điện thoại
1 Phạm Hồng Sơn Trưởng Công an   0913.669.933