15 Tháng Mười Hai 2019
Thông tin liên hệ của lãnh đạo Phường
# Họ và tên Chức vụ E-mail Điện thoại
1 Nguyễn Hồng Thúy Bí thư nhthuy.q9@tphcm.gov.vn 0909.796.647
2 Nguyễn Văn Bích Phó Bí thư   0903.784.381
# Họ và tên Chức vụ E-mail Điện thoại
1 Nguyễn Hồng Thúy Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhthuy.hp.q9@tphcm.gov.vn 0909.796.647
2 Trần Thị Huệ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tthue.hp.q9@tphcm.gov.vn 0903.784.381
# Họ và tên Chức vụ E-mail Điện thoại
1 Nguyễn Chí Thanh Chủ tịch Ủy ban nhân dân ncthanh.q9@tphcm.gov.vn 0903.683.649
2 Nguyễn Thị Hồng Hiếu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân    
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân    
# Họ và tên Chức vụ E-mail Điện thoại
1 Nguyễn Thị Tuyết Phượng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam nttphuong.hp.q9@tphcm.gov.vn 0907.176.739
2 Phạm Hoàng Thông Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phthong.hp.q9@tphcm.gov.vn 0907.167.692