29 Tháng Mười Một 2020
Thông tin liên hệ của lãnh đạo Phường
# Họ và tên Chức vụ E-mail Điện thoại
1 Nguyễn Lê Hiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân nlhiep.q9@tphcm.gov.vn 0909.897.112
2 Nguyễn Thị Hồng Hiếu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  nthhieu.hp.q9@tphcm.gov.vn  0973.713.677
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  ntthang.hp.q9@tphcm.gov.vn  0908.850.626