29 Tháng Mười Một 2020
Thông tin liên hệ của Đội Dân phòng
# Khu phố Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Khu phố 1 Nguyễn Đức Hoàng Đội trưởng 0937.326.739
2 Khu phố 2 Hoàng Anh Đội trưởng 01212.166.612
3 Khu phố 3 Nguyễn Hồng Nhựt Đội trưởng 0908.251.176
4 Khu phố 4 Lâm Quốc Thịnh Đội trưởng 0928.628.000
5 Khu phố 5 Vũ Văn Lập Đội trưởng 01678.657.904
6 Khu phố 6 Nguyễn Văn Tài Đội trưởng 0907.608.916