29 Tháng Mười Một 2020
Cải cách hành chính
Image: Công tác cải cách hành chính tại UBND Phường Hiệp Phú

UBND phường Hiệp Phú luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI giai đoạn năm 2016-2020 gắn đồng bộ với với thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; trong đó hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền gần dân, vì dân phục vụ; từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác quản lý và là động lực để tiếp tục phục vụ;

Image: Phường Hiệp Phú thông tin phổ biến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước: