15 Tháng Mười Hai 2019
Đô thị và Môi trường
Đô thị và Môi trường, Thông báo

Ủy ban nhân dân phường thông báo về chương trình thu gom chất thải nguy hại (sau đây viết là CTNH) trên địa bàn phường; cụ thể như sau:

Image: Tổ chức Liên hoan Tiểu phẩm tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019; Chủ đề: “Khu phố không rác”
Đô thị và Môi trường

Nhằm tăng cường, đa dạng các hình thức tuyên truyền về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và bảo vệ môi trường, ngày 22 tháng 6 năm 2019, Phường Hiệp Phú tổ chức Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019, với Chủ đề: “Khu phố không rác”.

Image: Tổ chức Lễ phát động thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Đô thị và Môi trường

Ngày 07/7/2019, UBND phường Hiệp Phú tổ chức Lễ phát động thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên nòng cốt trên địa bàn phường Hiệp Phú năm 2019 gắn với Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Image: Lễ phát động ra quân dọn dẹp vệ sinh, vận động nhân dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước
Thông tin hoạt động, Đô thị và Môi trường

Sáng  ngày 21/10/2018 Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQVN phường Hiệp Phú tổ chức Lễ phát động và ra quân dọn dẹp vệ sinh, vận động nhân dân không xả rác  ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước.