17 Tháng Giêng 2021
Hoạt động phong trào và tuyên truyền trên các lĩnh vực

Để góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, Luật Lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành và thay thế pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996, Luật này có 05 Chương, 41 Điều với một số quy định cụ thể sau:

Image: Lễ đặt tràng hoa và niệm hương tại nhà bia ghi danh phường nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Sáng ngày 01/02/2019, Đảng Uỷ - Hội Đồng Nhân Dân - Uỷ Ban Nhân Dân - Uỷ Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Phú tổ chức lễ đặt tràng hoa và niệm hương tại nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ phường nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Image: NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC” KHU PHỐ 4 – PHƯỜNG HIỆP PHÚ – QUẬN 9

Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối